Ввійти в даний розділ сайту можуть лише користувачі, для яких створено «код» і «пароль».
В полі «Код» вводимо Код-«Ідентифікатор» , а в полі «Пароль» вводимо пароль, який надається користувачу в документах ( рахунках, зарплатних карточках ній частині рахунку за квітень. Зареєстрований користувач, після входу, може змінити пароль та інші налаштування в пункті меню «Налаштування».