2021-07-26

Strona usług elektronicznych centrum handlowego.

Jeżeli w Twoich dokumentach rozliczeniowych dotyczących zapłaty czynszu z tytułu najmu lokalu handlowego lub usług, karty wynagrodzeń lub innego dokumentu, ta witryna, która jest wykorzystywana przez centrum handlowe do realizacji usług księgowych , to przechodzimy do odpowiedniego podmenu sekcji "Usługi" i wpisujemy login i hasło określone w dokumencie rozliczeniowym.

Usługi księgowe Centrum Handlowego są świadczone przez firmę outsourcingową « PC-Office» we Lwowie.

Twoje osobiste konto e-mail zawiera jak najwięcej informacji. W przypadku pytań można je kierować w odpowiedniej sekcji serwisu „Usługi”, na telefony komórkowe i adresy pocztowe wskazane w dokumentach rozliczeniowych najmu powierzchni handlowych, powierzchni i usług centrum handlowego.